ผู้บริหาร JK INNOVATION X นวัตกรรม ไฮบริดแคปซูล hybrid capsule

ผู้บริหาร JK INNOVATION นวัตกรรม ไฮบริดแคปซูล hybrid capsule

ผู้บริหาร JK INNOVATION ขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศ นวัตกรรมไฮบริดแคปซูล hybrid capsule โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา สองผู้บริหารเดินทางเข้ารับรางวัล “คุณไนท วีระชาติ งามยิ่งไพศาล” CEO บริษัทเจเค อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับเกียรติเดินทางร่วมงาน BEST INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 2022 รับรางวัลในสาขา “สุดยอดแนวคิดและ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี” และ “คุณจุ๋ม ปนัดดา พิเสฏฐศลาศัย” ขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขา CEO นักธุรกิจหญิงแห่งปี ณ TSM Academy Seacon SSquare Srinakarin, 3 Floors, Economy Zone.

คุณไนท วีระชาติ งามยิ่งไพศาล CEO สุดหล่อ พานวัตกรรมใหม่ไฮบริดแคปซูล เข้าสู่งานรับรางวัล “สุดยอดแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี” Doubleblue hybrid capsule เป็นนวัตกรรมที่ผมตั้งใจนำเข้ามาเพื่อให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ เทรนคนรักสุขภาพยุคใหม่ครับ


คุณจุ๋ม ปนัดดา พิเสฏฐศลาศัย” ขึ้นรับรางวัล สาขา CEO นักธุรกิจหญิงแห่งปี เราจะพัฒนาเทคโนโลยี และนำเข้าความทันสมัย มาสู่ผู้คน เพื่อพาคนไทยไปสู่โลกอนาคตด้วยกันค่ะ Avila collagen ไฮบริดแคปซูล 2 ชั้น นวัตกรรมที่จะนำพาเอาสารสกัดที่เราคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม และเสริมให้การทำงานของร่างกาย ทำได้ดีขึ้นและตรงจุมากขึ้นค่ะ นวัตกรรม แห่งโลกอนาคต

นวัตกรรม hybrid capsule ไฮบริดแคปซูล คืออะไร

ไฮบริดแคปซูล คือ นวัตกรรมที่จะมาพลิกเศรฐกิจของประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาให้แคปซูลสามารถบรรจุเอาสารสกัดประเภทผง และประเภท oil ให้สามารถอยู่ในแคปซูลเดียวกันได้ และไม่ทำลายคุณประโยชน์ก่อนที่ร่างกายจะนำไปดูดซึมเข้าร่างกาย โดยแบ่งการทำงานออกเป็น สองขั้น คือ ชั้นนอก และชั้นใน

ชั้นนอก แคปซูลชั้นนอก บรรจุสารสกัดชนิดน้ำมัน น้ำมันจะเข้าไปทำการดูดซึมที่กระเพาะอาหาร ซึ่งน้ำกรดจะไม่ทำลายประโยชน์ของสารสกัด และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ ไฮบริดแคปซูลชั้นในนั้น จะทำงานโดยเข้าไปแตกตัวที่ลำไส้เล็ก และลำไส้เล็กจะสามารถดูดซึมได้มากกว่ากระเพาะถึง 3 เท่า