ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอลลาเจน

ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอลลาเจน

ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอลลาเจน ผลการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยหัวข้อการดูดซับของคอลลาเจน
โดยมีการเรียนในสัตว์ทดสอบ ซึ่งให้สัตว์ทดสอบทานคอลลาเจนในรูป hydrolysed collagen
ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กมากยิ่งกว่าคอลลาเจนธรรมดา สามารถซับสู่กระแสเลือดผ่านทางเดินอาหารได้

โดยตรวจเจอว่ามีการมากขึ้นของคอลลาเจนรอบๆกระดูกอ่อนของสัตว์ทดสอบ
ส่วนการเล่าเรียนในมนุษย์พบว่าเมื่อให้อาสาสมัครกิน hydrolysed collagen
พบว่ามีการซับสู่กระแสเลือดในรูปของเปปไทด์สายสั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวสินค้าคอลลาเจน
ที่อยู่ในรูป hydrolysate/hydrolysed ก็เลยคงจะสามารถดูดซับได้ดียิ่งไปกว่าสินค้าคอลลาเจนในแบบอย่างธรรมดา
แล้วก็ยังส่งผลการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย และก็ทดลองทางสถานพยาบาลด้านฤทธิ์
ลดลางเลือนริ้วรอยรวมทั้งเพิ่มความชื้นของผิว

ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอลลาเจน

โดยได้ทำการค้นคว้าในอาสาสมัครหญิง 33 ราย อายุระหว่าง 40-59 ปี
โดยให้กินคอลลาเจนในรูปสารละลาย วันละ 10 กรัม ต่อเนื่องกัน อาทิตย์
ผลการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้ารวมทั้งการวิจัยพบว่า กรุ๊ปอาสาสมัครที่กินคอลลาเจนมีความสดชื่นของผิวมากขึ้น
จำนวนร้อยละ 28 รวมทั้งผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้น จำนวนร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับกรุ๊ปควบคุม (กรุ๊ปที่มิได้กินคอลลาเจน)
อย่างเป็นจริงเป็นจังทางสถิติ 

ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอลลาเจน

ยิ่งไปกว่านั้นริ้วรอยขนาดเล็กยังมีปริมาณลดน้อยลงในกรุ๊ปที่กินคอลลาเจน
แล้วก็ยังส่งผลงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยของสถาบันผิวหนังญี่ปุ่น
ในอาสาสมัครผู้หญิงที่แก่ระหว่าง 35-55 ปี ปริมาณ 47 คน โดยให้กินคอลลาเจน
ในลักษณะเครื่องดื่มจำนวน 10 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา เดือน
พบว่าผิวหนังมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ริ้วรอยลดเรือนลง รอยแผลมองจางลงรวมทั้งมีความสดชื่นมากเพิ่มขึ้น

ยิ่งไปกว่านี้ยังส่งผลการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย
ฤทธิ์รักษาอาการข้อเสื่อมโดยมีจากการเรียนในประเทศเยอผู้หญิง
จากประชากรที่มีสภาวะข้อเสื่อมปริมาณ 2,000 คน พบว่าคนที่มีปัญหา
จากโรคข้อเสื่อมที่ได้รับคอลลาเจน (Collogen Hydrosate) ในจำนวน กรัมต่อวัน
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน เดือน พบว่าคอลลาเจนสามารถช่วยลดการอักเสบ
และก็ลักษณะของการเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวในรอบๆเซลล์กระดูกอ่อนได้

ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องคอลลาเจน

สนใจ Avila collagen ติดต่อได้ 3 ช่องทาง คลิกเลย ที่ FacebookIGLine